De bekostiging van de universiteiten in Nederland, heden, verleden en toekomst

Verzamelde essays bij het afscheid van drs. F. Kootstra

by Paulina SnijdersWietske SijtsmaAnnelies BaanPiet van Ierland
Contributors: Paulina SnijdersPieter SlamanPieter SiebersJoep van GennipRon van der MeerFolkert KootstraMartijn RidderbosSimon RoyLilly Schuurman

“De Minister van Wetenschapsbeleid (...) vervolgde pogingen om een planningssysteem op te zetten dat de ongebreidelde groei moest temmen en dat betere aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt zocht”.


Klinkt bekend ? Dit was blijkens Pieter Slaman in 1972 het debat over de aansturing van Universiteiten. In deze bundel, bij het afscheid van Folkert Kootstra als Directeur Finance & Control van Tilburg University, laten deskundigen vanuit verschillende perspectieven hun licht schijnen over de bekostiging van Universiteiten. Vanuit de geschiedenis, zowel landelijk als in het Tilburgse waar het geld in eerste instantie juist niet van het Rijk kwam. Vanuit het debat over de bekostiging van Univer-siteiten, krijgen ze niet te veel, zijn ze niet te rijk, hebben ze wel de juiste incentives? En richting de toekomst, waar moet de bekostiging heen, vanuit het perspectief van een Universiteitsbestuurder maar juist ook van een student. Dit alles in de hoop dat deze bundel niet alleen een inspiratie kan zijn voor nieuwe plannen maar ook bijdraagt aan een beter begrip op dit terrein. Om Folkert Kootstra te citeren: “We hebben elkaar nodig en kunnen nog heel veel van elkaar leren!”


Bij de omslagfoto: In mei 1969 vond de eerste bezetting van een Universiteit plaats in het streven van studenten naar meer inspraak. Niet in Amsterdam, maar in Tilburg werd de Universiteit omgedoopt tot Karl Marx Universiteit.

PDF

Single Resources

Attributie

Met bijdragen van
Paulina Snijders
Pieter Slaman
Pieter Siebers
Joep van Gennip
Ron van der Meer
Folkert Kootstra
Martijn Ridderbos
Simon Roy
Lilly Schurman

Redactie
Paulina Snijders, Vicevoorzitter College van Bestuur, Tilburg University;
Wietske Sijtsma, Hoofd Policy Staff, Finance & Control Department, Tilburg University;
Annelies Baan, Management Assistant Executive Board, Tilburg University;
Piet van Ierland, Directeur Marketing & Communicatie, Tilburg University.

© 2023 Uitgave: Tilburg University
© 2023 Tekst: Paulina Snijders, Pieter Slaman, Pieter Siebers en Joep van Gennip, Ron van der Meer, Folkert Kootstra, Martijn Ridderbos, Simon Roy, Lilly Schurman
© 2023 Vormgeving: Bureau Lopend Vuur

Foto omslag: Rien Siers

Metadata

 • publisher
  Open Press Tilburg University
 • publisher place
  Tilburg, The Netherlands
 • restrictions
  CC-BY-NC-ND
 • rights
  Dit werk is gepubliceerd onder een Creative Commons BY-NC-ND licentie. Zie voor uitleg over gebruik en hergebruik van dit materiaal: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
 • rights holder
  Stichting Zuidelijk Historisch Contact
 • doi