Kritisch en Wetenschappelijk Denken

Een Korte Introductie

by Michael Vlerick

"Kritisch denken is een van de grootste lacunes in ons onderwijs. Zin van onzin leren scheiden is van enorm belang in het informatietijdperk waarin we leven. Dit boek helpt je op systematische wijze inzicht te krijgen in en komaf te maken met de belangrijkste denkfouten die elke mens spontaan maakt. Het helpt je ook drogredenen en onbetrouwbare informatie te ontmaskeren.


Naast inzicht in wat kritisch en wetenschappelijk denken inhoudt, kom je ook meer te weten over wat wetenschap betrouwbaar maakt. In tijden van wetenschapsscepticisme, waar (soms gevaarlijke) pseudowetenschappelijke en complottheorieën welig tieren, is dat bijzonder belangrijk.


Kritisch denken is geen kwestie van intellectuele voorkeur, of zelfs van eigenbelang (alhoewel je er zeker voordeel uithaalt). Het is in de eerste plaats een kwestie van morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uit beter denken volgt een betere wereld. Met dit boek hoop ik daar een steentje aan bij te dragen en kan jij, beste student of lezer, dat ook doen!"


- Michael Vlerick

Metadata

 • rights
  Dit boek en al het materiaal dat het bevat zijn gelicentieerd onder het Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal (CC BY-NC 4.0) licentie, wat betekent dat je vrij bent om het werk te kopiëren, verspreiden, en remixen, zolang je a) de maker van het werk vermeldt, een link naar de licentie plaatst en aangeeft of het werk veranderd is, en b) je het werk niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

  Voor meer informatie, zie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.nl

 • isbn
  9789403668932
 • publisher
  Open Press Tilburg University
 • publisher place
  Tilburg, The Netherlands
 • restrictions
  CC BY-NC 4.0
 • rights holder
  Michael Vlerick (2022)
 • doi


Typesetting & design by Thomas F. K. Jorna,
Cover by Mor Lumbroso and Thomas F. K. Jorna,
Organization and online publication by Violet Zagt and Thomas F. K. Jorna,
Publishers of Trial and Error