Publieke Inkoop

Een multidisciplinair overzicht van theorieën, praktijken en instrumenten

by Jolien GrandiaLeentje Volker

Dit toegankelijke studieboek geeft een multidisciplinair overzicht van theorieën, praktijken en instrumenten in de publieke inkoop. Het beschrijft het wat en waarom van publieke inkoop en geeft professionals en studenten in het hoger onderwijs inzicht in hoe op een moderne manier ingekocht kan worden in de publieke sector. Centraal staat hoe publieke organisaties via de inkoop van werken, leveringen of diensten op een verantwoorde manier publieke waarde kunnen creëren en behouden.


Geschreven door zes jonge en vooruitstrevende wetenschappers uit verschillende vakgebieden, geeft het boek een integrale blik op publieke inkoop ten tijde van grote maatschappelijke veranderingen. Het boek start met het bespreken van het publieke inkoopproces, het begrip publieke waarde, de juridische context en de organisatie van de inkoopfunctie in publieke organisaties. Vervolgens komt het ontwikkelen en vertalen van het inkoopbeleid aan bod, het organiseren van aanbestedingen en de selectie van leveranciers. Ook wordt dieper ingegaan op het ontwerp, het beheer en de evaluatie van contracten. Het afsluitende hoofdstuk beschrijft de recente ontwikkelingen in het vakgebied en de noodzakelijke veranderingen die dit met zicht meebrengt.


De lezers van dit unieke integrale multidisciplinaire boek leren dan ook niet alleen wat publieke inkoop inhoudt, maar ook hoe zij een professionele change agent kunnen worden om het vakgebied verder te helpen ontwikkelen. Dit maakt het boek essentiële leesstof voor iedereen die geïnteresseerd is in inkoop in de publieke sector.

PDF

Single Resources

Over de Auteurs

Jolien Grandia is universitair docent publiek management bij de afdeling Bestuurskunde enSociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op transformaties en veranderingen in publieke inkoop, zoals duurzamer en socialer inkopen, vanuit een veranderkundig en publiek management perspectief.

Leentje Volker is hoogleraar Integrated Project Delivery aan de Universiteit Twente. Zij is expert op het gebied van publiek-private samenwerkingen in de bouw. Haar werk richt zich op het tot stand brengen en onderhouden van relaties tussen kopers en leveranciers op verschillende institutionele niveaus.

Willem A. Janssen is universitair hoofddocent Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht bij het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, en onderzoeker bij het ‘Centre for Public Procurement’ en ‘Centre for Regulation and Enforcement in Europe’. Zijn onderzoek richt zich op duurzaam en maatschappelijk verantwoord aanbesteden en inbesteden.

Lizet Kuitert is postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft. Haar onderzoek richt zich op het borgen van publieke waarden en het omgaan met waarde- integratievraagstukken in het publieke domein.

Fredo Schotanus is bijzonder hoogleraar Publieke Inkoop bij het Departement Economie van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar duurzame, sociale en effectieve publieke inkoop. Daarnaast maakt hij deel uit van het managementteam van het ‘Utrecht University Centre for Public Procurement’ en werkt hij als principal consultant voor Significant Synergy.

Wendy van der Valk bekleedt de Nevi-leerstoel Inkoop & Leveranciersmanagement aan de Universiteit Tilburg. Haar onderzoek richt zich op het effectief besturen van inter-organisatorische relaties met betrekking tot hedendaagse transities in het bedrijfsleven en de samenleving, zoals digitalisering en circulariteit.

Colofon

Publieke Inkoop
Een multidisciplinair overzicht van theorieën, praktijken en instrumenten © Jolien Grandia & Leentje Volker

This book is licensed CC-BY, which allows (re)users to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator.

ISBN: 9789403674346
DOI: 10.26116/jhjp-bs57

Ontwerp
Studio | powered by Canon

Foto omslag
Joseph Chan/Unsplash

Druk
Open Press Tilburg University

Metadata

 • isbn
  978-94-036-7434-6
 • publisher
  Open Press Tilburg University
 • publisher place
  Tilburg, The Netherlands
 • rights
  This book is licensed CC-BY, which allows (re)users to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator.
 • rights holder
  Jolien Grandia & Leentje Volker
 • doi