Waar Kunst Religie Kust

In discussie met Marc de Kesel over moderne beeldende kunst

by Wessel Stoker (red.)
Contributors: Marc de KeselBarbara BaertRuud WeltenLieven de MaeyerFrank BosmanPatrick Chatelion CounetJohan GoudKees Vuyk

Moderne beeldende kunst neigt vaak naar het religieuze, het spirituele, het mystieke. Tegelijk zoekt moderne religiositeit dikwijls de beeldende kunst bewust op. Wat trekt kunst en religie tot elkaar aan? In het centrale essay van deze bundel, Heilige crisis, benadert Marc De Kesel die vraag vanuit de crisis waarin de moderne beeldende kunst volgens hem verkeert. Dat moderne kunst naar het religieuze neigt, kan gezien worden als een poging die crisis te bezweren. En voor de religie geldt niet anders. Ook die verkeert in een crisis en zoekt daarom aansluiting bij beeldende kunst. Religie en kunst vinden elkaar omdat elk van beide bij de ander het soelaas voor de eigen crisis zoekt.

Op deze stelling van Marc De Kesel geven experts vanuit verschillende disciplines hun commentaar. Barbara Baert, Frank Bosman, Patrick Chatelion Counet, Johan Goud, Lieven De Maeyer, Kees Vuyk, Wessel Stoker en Ruud Welten voorzien De Kesel van weerwoord. Een aantal licht zijn stelling toe of bevestigt of weerspreekt haar. Anderen geven een alternatieve visie op moderne kunst in relatie met religie.

Francis Bacon, Head VI, 1949. Oil on canvas. 93,2 x 76,5 cm

Metadata

 • isbn
  9789403708263
 • publisher
  Open Press Tilburg University
 • publisher place
  Tilburg, The Netherlands
 • rights
  Creative Commons Attribution Non-Commercial-No-Derivatives 4.0 International license
 • rights holder
  Wessel Stoker
 • series title
  Figura Divina
 • doi

Figura Divina is een collectief van docenten en onderzoekers aan Nederland- stalige universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen, dat zich toelegt op de diepgaande verbinding tussen kunst en religie in brede zin. Zij doet dit door het organiseren van symposia en met publicaties over thema’s rondom religie en kunst.

Figura Divina

Verschenen in de serie

Apocalyps in kunst. Ondergang als loutering?, Marcel Barnard en Wessel Stoker (red.), Figura Divina 1, Zoetermeer 2014

Maar zie, ik je lief! Eros in kunst en religie, Hans Alma en Johan Goud (red.), Figura Divina 2, Zoetermeer 2016

Spiritualiteit van de tuin, Hans Alma en Frank G. Bosman (red.), Figura Divina 3, Utrecht 2017

God in hedendaagse kunst, Marcel Barnard en Wessel Stoker (red.) Figura Divina 4, Soest 2018

Pijnlijk mooi. Lijden en schoonheid in de christelijke kunst, Marc De Kesel en Anne Marijke Spijkerboer (red.), Figura Divina 5, Middelburg 2019

God opnieuw verbeeld. Een theologische kunstbeschouwing, Wessel Stoker, Figura Divina 6, Almere 2019

Leven dat leven wil. Over dieren en mensen in filosofie, religie en kunst, Johan Goud en Frank G. Bosman (red.), Figura Divina 7, Almere 2020

Kunstenaars in Gods spoor. Peilingen naar het religieuze en spirituele van kunst in een seculiere wereld, Wessel Stoker en Frank G. Bosman (red.), Figura Divina 8, Al- mere 2021

Waar kunst religie kust. In discussie met Marc De Kesel over moderne beeldende kunst, Wessel Stoker (red.), Figura Divina 9, Tilburg 2023